Zipper đáy đứng 2 lớp

được làm phổ bến với các chất liệu PET/PE, PET/CPP, OPPmatte/PE…. Được cùng chủ yếu trong ngành thực phẩm đóng gói đồ khô và đồ đông lạnh, may mặc…

Liên hệ
    • được làm phổ bến với các chất liệu PET/PE, PET/CPP, OPPmatte/PE…. Được cùng chủ yếu trong ngành thực phẩm đóng gói đồ khô và đồ đông lạnh, may mặc…

Sản phẩm liên quan