Túi Zipper tráng bạc

Túi với kết cấu màng 2 hoặc 3 lớp, có thể nhìn được sản phẩm bên trong, dùng chủ yếu trong lĩnh vực đóng gói thực phẩm các loại hạt ngũ cốc, đồ khô…

Liên hệ - Hotline: 0984.56.56.15
  • Túi với kết cấu màng 2 hoặc 3 lớp, có thể nhìn được sản phẩm bên trong, dùng chủ yếu trong lĩnh vực đóng gói thực phẩm các loại hạt ngũ cốc, đồ khô…

Sản phẩm liên quan