Màng đóng cho hải sản

Màng đóng cho hải sản có cấu trúc vật liệu: PA/PE, PET. Loại màng này có tác dụng làm cho sản phẩm tươi và có màu sắc tự nhiên, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Màng đóng hải sản có thiết kế trong suốt, căng bóng, dễ dàng buộc chặt hoặc cắt đứt.

Liên hệ
  • Màng đóng cho hải sản có cấu trúc vật liệu: PA/PE, PET. Loại màng này có tác dụng làm cho sản phẩm tươi và có màu sắc tự nhiên, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Màng đóng hải sản có thiết kế trong suốt, căng bóng, dễ dàng buộc chặt hoặc cắt đứt.

Sản phẩm liên quan