Sứ mệnh

  • admin
  • 19 Tháng Chín, 2019
  • bình luận

Đưa các sản phẩm bao bì chất lượng, giá cả cạnh tranh đến tận tay người tiêu dùng
Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tạo nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên
Hợp tác phát triển bền vững với khách hàng, phát triển nền kinh tế đất nước

  • Đưa các sản phẩm bao bì chất lượng, giá cả cạnh tranh đến tận tay người tiêu dùng.
  • Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tạo nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.
  • Hợp tác phát triển bền vững với khách hàng, phát triển nền kinh tế đất nước